Profilfont

Texta er Unge Høyres profilfont. Den er klassisk og samtidig karakteristisk. Fonten har god lesbarhet på skjerm og fungerer godt i alle snitt og størrelser. Texta krever installasjon da den ikke er en systemfont. Det er ikke behov for å installere disse fontene for andre enn de som arbeider med grafisk materiell. Dersom du har behov for denne fonten, send en mail til digital kommunikasjonsrådgiver, Mathias Willassen Hanssen på mathias@ungehoyre.no.

Støttefont

Arial er støttefonten, den er en systemfont som brukes i Office-applikasjoner (Word, PowerPoint.) og på nettsider, samt i tilfeller der Texta ikke er tilgjengelig.

Profilmanual versjon 1.0 (01.01.16)

© 2017 Unge Høyre